HOMEOPATIE
ENERGETICKÁ DIAGNOSTIKA

BABY MASÁŽ

Baby masáž

 

Hmat je první smysl, kterým komunikujeme s nejbližším okolím. Děti pomocí hmatu nalézají prsní bradavky. Hmatem dochází k vytvoření pout mezi rodiči a dětmi.Pro zdravý vývoj dítěte je velmi důležitý dotek "skin to skin" / kůže na kůži /, což babymasáž umožňuje. Tento dotek posiluje imunitu dítěte a dle nejnovějších studií zvyšuje i IQ dítěte.

 

Baby masáže jsou prostředníkem vzájemného poznávání a porozumění. Pomocí masáží dochází mezi dětmi a rodiči k vytvoření hlubokého citového prožitku.
Lze tedy říci, že baby masáže jsou přínosem nejen pro děti, ale i pro rodiče.

 

Účinky masáže:

 

 

Baby masáže jsou vhodné od šesti týdnů dítěte.
Kurz lze provádět na přání v multismyslové místnosti SNOEZELEN v malých uzavřených skupinkách nebo formou individuální výuky.